Naše služby

čo ponúkame?

Vnútorné prostredie v budovách a kvalita vzduchu

Vzhľadom k dobe, ktorú človek strávi v interiéroch budov, má vnútorné prostredie v budovách významný vplyv na ľudské zdravie. Kvalita prostredia v budovách je úzko spojená s výskytom alergií a iných ochorení dýchacích ciest. Je známe, že pokiaľ je budova dostatočne vetraná, má zabezpečený dostatočný prívod čerstvého vzduchu a nevyskytuje sa v nej nadmerná vlhkosť, je riziko vzniku problémov spojených s kvalitou prostredia nízke.