Rekuperácie BRINK - Gekotech | Tepelné čerpadlá | Klimatizácie | Fotovoltaika | Rekuperácia
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

Rekuperácie BRINK

Brink vyrába vetracie jednotky s rekuperáciou tepla už desiatky rokov. Rekuperácia Brink dokáže vytvoriť komfortné prostredie, v ktorom sa budete cítiť príjemne aj v nízkoenergetickej stavbe. Nároky na kvalitnú ventiláciu vo všetkých ročných obdobiach sú stále vyššie, sprísňujú sa normy na úsporu energie a na zníženie hluku vetracích zariadení.

Centrálne jednotky Renovent

dodávame nástennú verziu Renovent Excellent a podstropnú Renovent Sky. V štandardnej výbave Renovent je inteligentná protimrazová ochrana a obtoková by-pass klapka

Lokálna jednotka AIR 70

kvalitná výmena vzduchu s rekuperáciou tepla v jednotlivých miestnostiach – výkonná jednotka zabezpečí plynulý prívod vzduchu do miestnosti a odvod nadmernej vlhkosti

Príslušenstvo a rozvody

Rozvodný systém Air Excellent je určený na distribúciu vzduchu v systémoch riadeného vetrania s rekuperáciou tepla predovšetkým v obytných a administratívnych priestoroch

Nízka hlučnosť, vysoká úspora

Tichý chod jednotiek zabezpečujú nízkootáčkové EC ventilátory, čím sa znížil vnútorný odpor a tiež väčšie priemery pripojovacích potrubí, vďaka ktorým vzduch prúdi nižšou rýchlosťou. Úsporné EC motory vo ventilátoroch navyše prispievajú až k 40% zníženiu spotreby energie vetracích jednotiek oproti bežnému štandardu v tejto triede.

Lokálna rekuperácia Air 70

Air 70 je nový systém ventilácie priestorov pre existujúce stavby, novostavby aj rekonštrukcie. Ak sa rozhodnete renovovať a zaizolovať váš dom, prajete si, aby všetky úpravy viedli k vašej spokojnosti. Air 70 je nová, extrémne tichá a vysoko efektívna, decentralizovaná rekuperačná jednotka, nenápadne začlenená do vonkajšej fasády a voliteľný dizajn vnútorného panelu sa bude hodiť do každého interiéru.

maximálny výkon až 70 m³/h

nízka vlastná spotreba energie

hladina akustického výkonu: 21,6 dBa

tepelná účinnosť viac ako 80%

Ventilácia pre novostavby aj rekonštrukcie

Pre novostavby, ale aj v prípade inštalácie systémov riadeného vetrania v existujúcich budovách je jedným z riešení umiestnenie lokálneho zariadenia vsadeného priamo do obvodovej steny. Aby sa zabránilo plytvaniu energie, musia byť tieto jednotky vybavené účinným systémom rekuperácie tepla. Nové rekuperačné jednotky Air 70 výrobcu Brink Climate Systems umožňujú vynikajúcu ventiláciu v akomkoľvek priestore a naviac sú vybavené systémom pre znovuzískavanie tepla s účinnosťou až 80%.

NOVOSTAVBY

Novostavby musia spĺňať náročné požiadavky na prevádzku. Prispieva k tomu vhodný tvar, orientácia objektu, moderné vykurovacie zariadenia, kvalitná izolácia budovy a samozrejme aj šetrenie už vyrobenej energie. A to je práve parketa núteného vetrania s rekuperáciou tepla. Rekuperáciou tepla v dobre izolovanom, až hermeticky uzavretom dome je totiž možné ušetriť značné množstvo energie, ktorá by inak unikla vetraním.

REKONŠTRUKCIE

Rekonštrukcia spočíva v zateplení objektu, výmene okien či v novej streche, čo vedie k úsporám na prevádzke. Čo však nastane, ak budovu tepelne zaizolujeme? V budove, sa obmedzí výmena vzduchu škárami okien, konštrukciou či trhlinami v murive a nezriedka dôjde až k výskytu plesní. Častejšie vetranie nie je riešením, pre vysoké straty tepla. A toto sú hlavné dôvody, prečo pri rekoštrukcii inštalovať systém vetrania s rekuperáciou tepla.

Centrálna vs. decentrálna rekuperácia

Centrálne systémy vetrajú objekt ako celok, inštalácia vyžaduje projekt, na základe ktorého sa navrhne správne rozloženie systému. Lokálne systémy sú z hľadiska inštalácie časovo nenáročné, avšak zabezpečujú prísun vzduchu len v miestnostiach s priamym prepojením do exteriéru.