Čo je tepelné čerpadlo a ako funguje? - Gekotech | Tepelné čerpadlá | Klimatizácie | Fotovoltaika | Rekuperácia
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

Čo je tepelné čerpadlo a ako funguje?

Čo je tepelné čerpadlo a ako funguje?
Lukáš Guľáš

Proces vykurovania tepelným čerpadlom

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré sa skladá z troch základných komponentov a to: vonkajšia jednotka (výparník), vnútorná jednotka (kondenzátor) a chladivo. Chladivo vystupuje ako prenášač tepla a prúdi medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou.

1

Výparník – vonkajšia jednotka, získava energiu zo vzduchu, vody alebo zeme premnou kvapaliny na plyn

2

Stlačením plynu kompresorom dochádza k zvýšenie teploty plynu v systéme

3

Kondenzátor pri návrate plynu do kvapalného stavu zabezpečí prenos tepla do systému vykurovania

4

Expanzný ventil potom znižuje tlak chladiva, čím sa znovu spúšťa cyklus procesu vyparovania

Tepelné čerpadlo funguje v podstate ako chladnička, no na opačnom princípe: chladnička odoberá teplo, ktoré obsahujú potraviny a vydáva ho smerom von. Tepelné čerpadlo tak získava teplo zo zeme, vody alebo vzduchu a odovzdáva ho vykurovaciemu systému.

Vykurovanie v zime

Chladenie v lete

Typy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sa čím ďalej, tým viac rozširujú a využívajú už aj na Slovensku. Medzi ich najväčšie výhody patrí úspora financií za vykurovanie oproti plynovým kotlom. Domácnosti totiž nemusia vynaložiť svoje financie napríklad za prípojku plynu na pozemok či iné rozvody v dome a zároveň nie je potrebný komín alebo plynová skrinka. Rozlišujeme tepelné čerpadlá: vzduch/voda, vzduch/vzduch, zem/voda, voda/voda.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tento typ tepelného čerpadla získava energiu z vonkajšieho vzduchu a teplo, ktoré získa využije na ohrievanie vody vo vykurovacom systému alebo v zásobníku teplej vody. Tieto čerpadlá predstavujú najlepšiu voľbu pre rodinné domy, ktoré nedisponujú pozemkom pre čerpadlo s plošným kolektorom. Výhodami je jednoduchá a rýchla inštalácia, možnosť chladenia v letnom období, nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s elektrickým alebo plynovým vykurovaním, nie je potrebná taká údržba akú si vyžadujú kotly na drevo alebo uhlie. Medzi nevýhody zaraďujeme možné problémy s hlučnosťou vonkajšej jednotky, znížený výkon a výstupná teplota vody na vykurovanie pri nízkych teplotách vonkajšieho prostredia.

Vysokoteplotné tepelné čerpadlo vzduch/voda

slúži na vykurovanie, prípravu teplej pitnej vody a chladenie. 65% energie zo vzduchu a 35% z elektrickej energie. Voliteľné solárne pripojenie. Tieto čerpadlá sú ideálnou voľbou pre rekonštrukcie a výmenu starých kotlov, keďže je možné ich pripojiť k existujúcemu systému potrubia a vysokoteplotným radiátorom.

Nízkotepelné čerpadlo vzduch/voda

tak ako aj vysokoteplotné čerpadlo slúži na vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie. 75% energie zo vzduchu 25% z elektrickej energie. Voliteľné solárne pripojenie. Tento typ čerpadla je ideálnym riešením pre novostavby a zelené budovy.