V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá - Gekotech | Tepelné čerpadlá | Klimatizácie | Fotovoltaika | Rekuperácia
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá

V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá
Lukáš Guľáš

O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti v roku 2019 požiadať ešte deväťkrát. Do harmonogramu projektu Zelená domácnostiam II Slovenská inovačná a energetická agentúra doplnila ďalšie štyri kolá.

Posledné štyri tohtoročné kolá budú vyhlásené od 17. septembra 2019. Nasledovať budú po sebe v týždenných intervaloch. Prvé bude určené pre slnečné kolektory, ďalšie pre fotovoltické panely a tepelné čerpadlá, posledné s termínom vyhlásenia 22. októbra 2019 pre kotly na biomasu.

„Nové kolá umožnia získať poukážku tým domácnostiam, ktoré potrebujú zariadenia využívať ešte tento rok. Keďže na inštaláciu zostávajú rovnako ako v minulosti tri mesiace, predpokladáme, že veľká časť žiadostí o preplatenie poukážok bude podaná koncom roka, prípadne až v ďalšom roku. Väčšina prostriedkov poskytnutých na doplnené kolá tak bude do čerpania zarátaná až v rámci sumy určenej na rok 2020,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Ďalšou zmenou je navýšenie čiastky na najbližšie kolo určené pre tepelné čerpadlá, ktoré bude vyhlásené 3. septembra 2019, na 1 500 000 €. „Reagujeme tak na pretrvávajúci záujem o tepelné čerpadlá, pri ktorých je príspevok najvyšší. V 15. kole, ktoré bolo otvorené tento týždeň 9. júla 2019, sa alokácia 1 500 000 € vyčerpala po štvrtej minúte. Vydali sme 508 poukážok,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

SIEA momentálne eviduje 1 307 platných poukážok na tepelné čerpadlá v hodnote 3,9 milióna €. Podpora čerpadiel v šiestich tohtoročných kolách pravdepodobne prekročí 6,3 miliónov, čo je takmer polovica zo sumy, ktorá by mala byť využitá na tohtoročné inštalácie.

Aktuálne je vydaných viac ako 4 500 platných poukážok v hodnote 8,8 milióna €. Do konca roka plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť ešte 9 kôl v celkovej hodnote 5,9 milióna €. Najbližšie kolo na kotly na biomasu bude otvorené 23. júla 2019.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.

Zdroj: zelenadomacnostiam.sk