Výhody tepelného čerpadla voči životnému prostrediu

Výhody tepelného čerpadla voči životnému prostrediu
Lukáš Guľáš

Aký typ kúrenia je šetrný voči životnému prostrediu? Životné prostredie je všade okolo nás a hovorí sa o ňom čoraz častejšie. Človek pôsobí na životné prostredie, a naopak, životné prostredie vplýva na človeka. Celý rad činností človeka spôsobuje nežiadúce zmeny v životnom prostredí, ktoré ovplyvňujú zloženie vzduchu, vody, pôdy. Pri výbere typu vykurovania by sme sa preto mali pozastaviť aj na jeho škodlivé účinky na životné prostredie.

Pri spaľovaní palív dochádza k úniku tzv. skleníkových plynov a iných látok, ktoré znečisťujú životné prostredie.  Najmä staré kotly produkujú príliš veľa CO₂, tzv. oxidu uhličitého. Práve oxid uhličitý je zodpovedný približne za 60 % celkového skleníkového efektu. Výber vykurovacieho zariadenia už nie je len o tom, ako ušetriť finančné prostriedky, ale aj o tom,  ako šetriť životné prostredie. Výmena vykurovacieho zariadenia podstatne znižuje energetickú spotrebu vykurovacieho systému, vedie k nižším prevádzkovým nákladom a ma menší vplyv na životné prostredie

Tepelné čerpadlo, ako vlastný zdroj energie

Chcete si vybrať typ kúrenia, ktoré by bolo pre vás tým najlepším aj v budúcnosti? Zamerajte sa na obnoviteľné zdroje energie! Tie vám hlavne ušetria väčšinu vašich prevádzkových nákladov a pomôžu chrániť životné prostredie. Zároveň vám na výmenu tepelného čerpadla prispeje štát.

Moderné tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie a prípravu teplej vody – teplo zo vzduchu, vody alebo zeme. Prostredie okolo nás dokáže pokryť až 75 % požiadaviek na energiu, ktorá je k dispozícii celý rok a v neobmedzenom množstve. Tepelné čerpadlo neprodukuje žiadne emisie, čím sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Tak prečo si nezvoliť tento typ vykurovania?

Moderné elektrické tepelné čerpadlá dokážu použiť iba 1 kWh elektriny a vyrobiť z nej až 5 kWh tepelnej energie! To znamená, že tepelné čerpadlo použije minimum elektrickej energie na vygenerovanie veľkého množstva tepla. Zároveň má významnú ekologickú výhodu: ich prevádzka nemá za následok vypúšťanie žiadnych pevných častíc do ovzdušia, čím znižuje emisie CO₂ v porovnaní s konvenčnými vykurovacími systémami.

My v Gekotech myslíme na našu budúcnosť.