Aký typ kúrenia je šetrný voči životnému prostrediu ODBORNÉ RADY
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

Výhody tepelného čerpadla voči životnému prostrediu

Výhody tepelného čerpadla voči životnému prostrediu
Lukáš Guľáš

Aký typ kúrenia je šetrný voči životnému prostrediu? Životné prostredie je všade okolo nás a hovorí sa o ňom čoraz častejšie. Človek pôsobí na životné prostredie, a naopak, životné prostredie vplýva na človeka. Celý rad činností človeka spôsobuje nežiadúce zmeny v životnom prostredí, ktoré ovplyvňujú zloženie vzduchu, vody, pôdy. Pri výbere typu vykurovania by sme sa preto mali pozastaviť aj na jeho škodlivé účinky na životné prostredie.

Pri spaľovaní palív dochádza k úniku tzv. skleníkových plynov a iných látok, ktoré znečisťujú životné prostredie.  Najmä staré kotly produkujú príliš veľa CO₂, tzv. oxidu uhličitého. Práve oxid uhličitý je zodpovedný približne za 60 % celkového skleníkového efektu. Výber vykurovacieho zariadenia už nie je len o tom, ako ušetriť finančné prostriedky, ale aj o tom,  ako šetriť životné prostredie. Výmena vykurovacieho zariadenia podstatne znižuje energetickú spotrebu vykurovacieho systému, vedie k nižším prevádzkovým nákladom a ma menší vplyv na životné prostredie

Tepelné čerpadlo, ako vlastný zdroj energie

Chcete si vybrať typ kúrenia, ktoré by bolo pre vás tým najlepším aj v budúcnosti? Zamerajte sa na obnoviteľné zdroje energie! Tie vám hlavne ušetria väčšinu vašich prevádzkových nákladov a pomôžu chrániť životné prostredie. Zároveň vám na výmenu tepelného čerpadla prispeje štát.

Moderné tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie a prípravu teplej vody – teplo zo vzduchu, vody alebo zeme. Prostredie okolo nás dokáže pokryť až 75 % požiadaviek na energiu, ktorá je k dispozícii celý rok a v neobmedzenom množstve. Tepelné čerpadlo neprodukuje žiadne emisie, čím sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Tak prečo si nezvoliť tento typ vykurovania?

Moderné elektrické tepelné čerpadlá dokážu použiť iba 1 kWh elektriny a vyrobiť z nej až 5 kWh tepelnej energie! To znamená, že tepelné čerpadlo použije minimum elektrickej energie na vygenerovanie veľkého množstva tepla. Zároveň má významnú ekologickú výhodu: ich prevádzka nemá za následok vypúšťanie žiadnych pevných častíc do ovzdušia, čím znižuje emisie CO₂ v porovnaní s konvenčnými vykurovacími systémami.

My v Gekotech myslíme na našu budúcnosť.