TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE – Aký materiál je vhodný?
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE – Aký materiál je vhodné použiť?

TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE – Aký materiál je vhodné použiť?
Lukáš Guľáš

Neviete sa rozhodnúť  z akého materiálu si vybrať potrubie? Či zvoliť potrubia z materiálu PEX alebo PEX-AL-PEX ? Záleží na tom, aký systém teplovodného vykurovania bude zvolený. Do suchých systémov odporúčame plastohliníkový kompozit PEX-AL-PEX, a naopak do mokrých systémov jednoznačne PEX. Je to dané rozdielnou dĺžkovou teplotnou rozťažnosťou aj rozdielnou konštrukciou oboch materiálov.

V suchých systémoch je menšia dĺžková zmena rúrky s hliníkom výhodou, pretože pri teplotných zmenách hlukovo neobťažuje. Naopak v mokrých systémoch sa chová podstatne lepšie termoplast PEX. Ten svoje dĺžkové zmeny vyrovnáva rozširovaním či zužovaním vlastnej steny, bez toho aby to ovplyvňovalo jeho pevnosť, či životnosť. Podobne sa správajú aj nesieťované termoplasty ako polybutylén (PB) či polyetylén RT (PE-RT) s nižšou odolnosťou. Gumová hadica sa tiež správa rovnako, čo potvrdzujú stále funkčné podlahové systémy z doby socializmu.

Zanedbávané  fyzikálne  zákonitostí  alebo nejde o zlý materiál, len o jeho nevhodné použitie

Neodporúčame zalievať plastohliníkové  rúrky ako: PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT či PERT-AL-PEX, priamo do betónu alebo ich priamo zamurovať do steny. Tieto materiály neboli pre tieto účely konštruované a vplyvom vnútorných síl vyvolaných teplotnými zmenami (uvažovanú od teploty pri stuhnutí betónu až po najvyššiu teplotu v rúrke) a pevným zovretím povrchu rúrky, vznikajú trhliny kolmé na hliníkovú vložku. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o päťvrstvový kompozit, stačí trhline prekonať len 0,8 mm plastového materiálu, a ak sa dostane k hliníkovej medzivrstve voda, životnosť rúrky končí. Kompozitná stena je taktiež namáhaná nevhodne tak, že sa pri snahe o rozšírenie steny rúrky snaží rozlepiť od seba jednotlivé vrstvy kompozitu.

Žiadny projektant by si nedovolil navrhnúť umiestnenie hliníkoplastu do temperovaných konštrukcií, kde sa rúrky zalievajú spolu s oceľovou armatúrou do železobetónových stien. Dodnes však nie je jasné, kto a kedy prišiel na to, že podlahový betón na túto rúrku pôsobí nejako inak ako betón temperovaných konštrukcií.

Spôsobené škody môžu byť v podlahách dokonca podstatne vyššie ako u vlhkej železobetónovej steny. Lokalizácia poruchy podlahového kúrenia je značne náročná, pretože sa vlhkosť môže prejaviť v susednej miestnosti (vplyvom rozliatia vody v izolačných vrstvách). Dobré firmy poskytujú na PEX plnú garanciu 25 rokov – teda vrátane úhrady prípadných škôd. Dodávatelia PEX-AL-PEX, často znižujú záruku iba na 5 rokov, alebo si pod zárukou 20 rokov predstavujú zaslanie novej rúrky.

Montážne firmy by sa mali dôkladne oboznámiť so skutočným znením poskytovanej garancie výrobcom alebo predajcom. Netreba zabúdať aj nato, že je dôležité si preštudovať, ako sa používa materiál PEX-AL-PEX! Škody pri poruche podlahového kúrenia sa v zabývanom dome pohybujú v nemalých sumách.

Porucha zvaru špičkovej rúrky PEX-AL-PEX pri teplotne-tlakových cyklických testoch.

Zdroj: www.tzbportal.sk