Fotovoltika – ekologický zdroj výroby elektrickej energie
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

Fotovoltika – ekologický zdroj výroby elektrickej energie

Fotovoltika – ekologický zdroj výroby elektrickej energie
Lukáš Guľáš

Fotovoltika – ekologický zdroj výroby elektrickej energie

Uvažujete nad tým ako sa stať energetický nezávislým? Ako ušetriť peniaze a šetriť životné prostredie? Potom je fotovoltika to, čo potrebujete. Fotovoltika je  odbor, ktorý sa zaoberá procesom priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Je zároveň ekologickým a obnoviteľným zdrojom energie, ktorého využívanie je šetrné k životnému prostrediu.

Názov fotovoltika je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Konkrétne fotovoltický článok premieňa slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu. Treba však podotknúť, že ak chceme vyrobiť dostatočné množstvo elektrickej energie samotný fotovoltický článok nestačí. Je potrebné viaceré články zoskupiť do väčších celkov podľa napätia a odoberaného prúdu a tak vytvoriť fotovoltické panely v podobe, v akej ich vidíme na strechách budov. Zároveň spojením viacerých panelov vznikajú fotovoltické polia s požadovaným výstupným elektrickým výkonom a napätím. Tak si môžete nainštalovať vlastnú fotovoltickú elektráreň na vašu strechu, ktorá Vám bude slúžiť ako zdroj elektriny na vykurovanie, prevádzku spotrebičov, či ohrev vody.

 

Výhody fotovoltiky:

 

  • šetrí vaše peniaze,
  • obnoviteľné energia, ktorá má pozitívny vplyv na životné prostredie,
  • prevádzka fotovoltickej elektrárne bez nákladov,
  • rýchla návratnosť investície,
  • dlhá životnosť
  • štátna dotácia.

Štátna dotácia na fotovoltické elektrárne pre domácnosti

Práve vďaka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a jej národnému projektu Zelená domácnostiam sa môžete uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malého fotovoltického zariadenia do 10kW.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektriny, tepla  a ohrev vody. Čo by malo pomôcť k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Bližšie informácie o štátnej dotácii uvádza SIEA na svojej stránke: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/

Spoločnosť Gekotech Vám rada pomôže s podaním podrobnejších informácií, s výberom fotovoltických panelov, ich inštaláciou a administráciou pre získanie štátnej dotácie.