Blíži sa posledné kolo dotácií zelená domácnostiam 2018 - Gekotech | Tepelné čerpadlá | Klimatizácie | Fotovoltaika | Rekuperácia
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

Blíži sa posledné kolo dotácií zelená domácnostiam 2018

Blíži sa posledné kolo dotácií zelená domácnostiam 2018
Lukáš Guľáš

7. augusta 2018 spustí SIEA posledné, 26 kolo dotácií v rámci projektu Zelená domácnostiam s termínom rezervácie 6 septembra 2018. Žiadosť o preplatenie poukážky musíte podať najneskôr do 7. novembra 2018. Posledné kolo bude otvorené o 15-tej hodine. Finančná čiastka vyčlenená do 26. kola ešte nie je známa a bude závisieť od toho, koľko prostriedkov zostane nevyužitých z už vydaných poukážok.

Národný projekt Zelená domácnostiam

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Dotácie z projektu sa vzťahujú na

TEPELNÉ
ČERPADLÁ
SLNEČNÉ
KOLEKTORY
KOTLY
NA BIOMASU
FOTOVOLTICKÉ
PANELY

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, pričom podporu v rámci prvého pilotného projektu je možné získať už iba v poslednom kole, do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

10 krokov aby ste mohli poukážku využiť

  • zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľa (môžete aj nás)
  • overte si, aký obnoviteľný zdroj energie, je pre vašu domácnosť vhodný
  • vyberte si zariadenie
  • uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom
  • na vyplnenie žiadosti o poukážku sa vopred pripravte
  • ak získate poukážku, do 30 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa
  • zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu
  • odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi
  • zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky
  • SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku