Blíži sa posledné kolo dotácií zelená domácnostiam 2018

Blíži sa posledné kolo dotácií zelená domácnostiam 2018
Lukáš Guľáš

7. augusta 2018 spustí SIEA posledné, 26 kolo dotácií v rámci projektu Zelená domácnostiam s termínom rezervácie 6 septembra 2018. Žiadosť o preplatenie poukážky musíte podať najneskôr do 7. novembra 2018. Posledné kolo bude otvorené o 15-tej hodine. Finančná čiastka vyčlenená do 26. kola ešte nie je známa a bude závisieť od toho, koľko prostriedkov zostane nevyužitých z už vydaných poukážok.

Národný projekt Zelená domácnostiam

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Malým zariadením pri výrobe elektriny je zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Dotácie z projektu sa vzťahujú na

TEPELNÉ
ČERPADLÁ
SLNEČNÉ
KOLEKTORY
KOTLY
NA BIOMASU
FOTOVOLTICKÉ
PANELY

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, pričom podporu v rámci prvého pilotného projektu je možné získať už iba v poslednom kole, do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

10 krokov aby ste mohli poukážku využiť

  • zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľa (môžete aj nás)
  • overte si, aký obnoviteľný zdroj energie, je pre vašu domácnosť vhodný
  • vyberte si zariadenie
  • uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom
  • na vyplnenie žiadosti o poukážku sa vopred pripravte
  • ak získate poukážku, do 30 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa
  • zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu
  • odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi
  • zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky
  • SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku