Dotácie na tepelné čerpadlá v projekte Zelená domácnostiam - Gekotech | Tepelné čerpadlá | Klimatizácie | Fotovoltaika | Rekuperácia
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

Dotácie na tepelné čerpadlá v projekte Zelená domácnostiam

Dotácie na tepelné čerpadlá v projekte Zelená domácnostiam
Lukáš Guľáš

Posledné tohtoročné kolo projektu Zelená domácnostiam zamerané na tepelné čerpadlá, bude otvorené 15. októbra o 15:00. Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.

Posledné tohtoročné kolo projektu Zelená domácnostiam bude otvorené 15. októbra o 15:00. Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je vďaka európskej a štátnej podpore do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.

V minulom, 19-tom kole, zameranom na podporu inštalácií tepelných čerpadiel, bola k dispozícii suma 1 500 000 €, vydaných bolo 512 poukážok, pričom len na tepelné čerpadlá bola tento rok vyčlenená polovica z celkových prostriedkov projektu Zelená domácnostiam II.

O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. V pripravovaných kolách je platnosť poukážky 3 mesiace. Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.