Účinné, bezpečné a ekologické vetranie BRINK - Gekotech | Tepelné čerpadlá | Klimatizácie | Fotovoltaika | Rekuperácia
+421 905 753 114, Popradská 21, 06401 Stará Ľubovňa

Účinné, bezpečné a ekologické vetranie BRINK

Účinné, bezpečné a ekologické vetranie BRINK
Lukáš Guľáš

Bez rekuperácie to nejde

S kvalitným systémom rekuperácie Brink váš nový domov bude spĺňať nielen prísne normové požiadavky, ale predovšetkým bude zdravým prostredím pre vašu rodinu. Vetracie systémy Brink sú energeticky nenáročné a zabezpečujú účinné vetranie počas celého roka. Vysokokvalitné rekuperačné zariadenia v kombinácií so systémovými prvkami pre zvlhčenie vzduchu, kúrenie a chladenie sa postarajú o ideálnu klímu podľa požiadaviek užívateľa.

Vzduch v interiéri znehodnocujú v prvom rade látky, ktoré produkuje ľudský organizmus. Predovšetkým je to oxid uhličitý (CO2) a vodná para. Pri stúpajúcej koncentrácii CO2 sa človek stáva malátnym, stráca pozornosť a schopnosť sústrediť sa, pociťuje únavu. Pri vyšších obsahoch CO2 nastupujú aj bolesti hlavy alebo poruchy zraku a pri vysokej koncentrácii aj halucinácie. Jedna osoba vydýcha a vypotí približne 1 liter vody za deň a pri zvýšenej telesnej aktivite je to aj viac ako 2,5 litra. V nevetranom priestore to spôsobuje nepríjemné zvyšovanie vlhkosti vzduchu, čo vytvára podmienky na množenie baktérií a vírusov a kondenzácia vlhkosti vedie často k vzniku plesní a poškodeniu interiéru.

Brink Flair 225

Brink Flair 320

Brink Flair 325

Vetrať by ste mali pravidelne počas celého dňa, teda aj v noci, čo možno v prechodných obdobiach až tak neprekáža, no v zimných mesiacoch sú s otváraním okien spojené významné tepelné straty, ktoré zvyšujú náklady na vykurovanie. Na jar a v lete sú zas problémy s alergénmi a hmyzom. Problémom je často aj prievan, ktorý môže spôsobovať viaceré zdravotné komplikácie. Pootvorené okná navyše zvyšujú riziko vlámaní. Reakciou na nevýhody klasického vetrania je vetranie riadené, respektíve nútené, ktoré vás oslobodí od klasického otvárania okien. Je zabezpečené privádzaním čerstvého a odvádzaním vydýchaného vzduchu pomocou ventilačnej techniky.

Takmer nulová spotreba energie pre všetky stavby

Čoraz prísnejšie normy s cieľom ochrany životného prostredia sú výsledkom Kjótskeho protokolu, ktorý podpísala aj naša krajina. Požiadavka na zníženie emisií CO₂, skleníkových plynov a zníženie spotreby energie v budovách je už celosvetová. V zmysle Kjótskeho protokolu bola vypracovaná smernica 2020, podľa ktorej by mali mať do konca roka 2020 všetky novostavby takmer nulovú spotrebu energie. Čiže kým sme sa museli od roku 2016 dostať do energetickej triedy A1, po roku 2020 musíme dosiahnuť triedu A0. Nadobudnúť žiadanú energetickú triedu A0 bez rekuperácie tepla pri vetraní a bez využitia obnoviteľných zdrojov energie je nemožné. Požiadavka na vetrací systém je rekuperácia tepla s minimálnou 80% účinnosťou, čiže z odvádzaného vzduchu sa 80% tepla odovzdá privádzanému čerstvému vzduchu. Potreba tepla na vykurovanie sa zníži minimálne  o 30% a tým budova splní teplotechnickú požiadavku.

Hygienická bezzávadnosť ventilačného systému Brink

Rekuperačný systém BRINK zaručuje stálosť materiálov, vzduchotesnosť spojov, použitie nerecyklovaných materiálov a možnosť čistenia. Flexibilné potrubie je charakteristické svojou hygienickou bezzávadnosťou, hladkým vnútorným povrchom, antistatickými vlastnosťami. Antimykotické a antibakteriálne vlastnosti zabraňujú tvorbe plesní a šíreniu sa baktérií.

Radón môže ohroziť aj vaše zdravé bývanie

Radón 222Rn je prírodný inertný rádioaktívny plyn, ktorý vzniká premenou uránu v zemskej kôre. Vzniká v zemskej kôre a na povrch preniká z relatívne veľkých hĺbok a zadržiava sa v stavebnom materiáli, vo vode aj v pôdnom vzduchu. Pre človeka predstavujú nebezpečenstvo produkty látkovej premeny Radónu v podobe tuhých radioktívnych látok viažucich sa na prachové častice vo vzduchu. Pri vdýchnutí sa tieto častice zachytávajú v dýchacích cestách a môžu spôsobiť následnú ujmu na zdraví človeka. Ide o dlhodobú záležitosť a riziko sa zvyšuje so stúpajúcou koncentráciou radónu v objekte. Reálne nebezpečenstvo môže vzniknúť ak z podložia budovy preniká cez rôzne škáry a netesnosti, prúdením vzduchu v objekte sa dostáva do miestností a tým vystavuje hrozbu pre zdravé bývanie. V rámci zníženia rizika ohrozenia zdravia sa odporúča vykonať merania objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu na stavebnom pozemku alebo v objekte pripravenom na rekonštrukciu. Tento nebezpečný plyn je možné efektívne odstrániť práve núteným vetraním s rekuperáciou tepla.